Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej NSBM "Przedwiośnie"

     
  Przewodnicząca R N Małgorzata Dąbrowska
  Z-ca przewodniczącej Piotr Stępniewski
  Sekretarz Maciej Jędrzejek
     
  Komisja Finansowo-Gospodarcza Maciej Jędrzejek - Przewodniczący
   

Piotr Nikończuk
Marcin Opoński
Piotr Stępniewski

  Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni Adam Niziołek - Przewodniczący
    Marek Boniński
Hipolit Borkowski
Janusz Gumkowski
Marek Mincberger
  Komisja Organizacyjno-Samorządowa Marzena Samsel - Przewodnicząca
    Ryszard Puzio
Leszek Ślipski 
     

Protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej:

Protokół z obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 9 czerwiec 2016 r.

Protokół nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Protokół nr 2 z dnia 29 września 2016 r.

Protokół nr 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Protokół nr 4 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Protokół nr 5 z dnia 2 lutego 2017 r.

Protokół nr 6 z dnia 30 marca 2017 r.

Protokół nr 7 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Protokół nr 8 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Protokół nr 9 z dnia 28 września 2017r.

Protokół nr 10 z dnia 23 października 2017 r.

Protokół Polustracyjny z dnia 7 listopada 2017 r.

Protokół nr 11 z dnia 30 listopada 2017 r.

Protokół nr 12 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Protokół nr 13 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Protokół nr 14 z dnia 22 marca 2018 r.

Protokół nr 15 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Protokół nr 16 z dnia 29 maja 2018 r.

Protokół nr 17 z dnia 27 września 2018 r.

Protokół nr 18 z dnia 25 października 2018 r.

Protokół nr 19 z dnia 22 listopada 2018 r.

Protokół nr 20 z dnia 13 grudnia 2018 r.